- Montáže -

Montáže

Realizujeme kompletní montáže a instalace vyrobených reklamních prvků a produktů. Disponujeme kompletním a kvalitním vybavením pro montážní a instalační práce, ale hlavně kvalitními a spolehlivými pracovníky střediska montáže.
Jsme schopni pracovat současně na více akcích a jsme zvyklí přizpůsobovat se časovému režimu zadavatele. Zajišťujeme veškerou logistiku týkající se montáží a jsme schopni operativně reagovat na požadované změny v průběhu realizace.